Shamanismi

-Luonto-, henki- ja yhteysoppi

∞ [Sha] – henkikielen äänne; kutsu; lausuminen ja sen intentio määrittelee vaikutuksen ja voiman

∞ [Maah] – Virittäytymis äänne; solujen värähtelyn virittämiseen; tilan luomisen äänne

Shamanismi on moniulotteinen yhteysoppi.

Yhteysoppi on shamanismin perusoppi. Sen avulla luodaan yhteys luontoon. Luonnolla shamanismissa on huomattavan laaja merkitys. Se käsittää eri osa-alueiden välisiä yhteyksiä ja suhteita, vuorovaikutusta ja yhteyden tarkoitusta.

[Luonto] yhdistyneiden peruselementtien yhteinen tila

Shamanismissa luonnonilmiöitä pidetään tahdonalaisina ja lähestytään kaikkea olemassaoloa pyhänä kokonaisuutena erilaisten tietoisuuden tilojen kautta. Ympäröivä luonto pitää sisällään enemmän kuin mineraali-, kasvi- ja eläinkunnat.

Shamaani

Shamaanin oma tietoisuus ja elinvoiman määrä vaikuttavat hänen kykyihin. Hän toimii vapaan tahdon alaisuudessa ”maailomojen” välisenä kanavana, joka kykenee virittäytymään erilaisten olemassaolon tilojen taajuusalueille.

Kurssit

Sulkakeppi – taikaväline

Sulkakeppi on harvinainen taikaväline länsimaisessa shamanismissa. Se näyttäytyy usein suitsukesavu -huiskana. Käytännössä se on eetteri elementin väline.

Kurssilla opit sulkakepin laajemman käytön perusteet ja luot omasi vaurastaen taikaväline valikoimaasi. Shamanismin yhteysoppi – eetteri

Taikasauva

Taikasauva tunnetaan nykyään matkasauvana, piispansauvana tai paimensauvana. Sen alkuperäinen merkitys eroaa näistä käyttötarkoituksista. Sitä käytetään yhteyden muodostamiseen maan sisäisen tietoverkon piiriin.

Tällä kurssilla käydään yhtälailla yhteysopin perusteita, mutta solumuistin näkökulmasta.

Tuli – elementtityöskentely

Elementtina tuli on hyvin selkeä. Se auttaa ymmärtämään myös muita voima elementtejä. Vuorovaikutus Tulen kanssa avaa elementtispiraalin muut elementit kuin mestariopettaja.

Tuli elemenntityöskentely -kurssilla opit tulkitsemaan tulen kuiskaukset ja tunnistat sen vuorovaikutuskeinot. Tämä opettaa sinulle yksilöllisestä yhteydestäsi Tuli elementin kanssa. Tulen viisaus on vaikuttava, se voi toimia voimana ja oppaana sinulle elämäsi matkalla.

Peruselementtejä on enemmän kuin viisi.