Solumuistivalmennus

Vaikuttaessasi fyysiseen kehoosi vaikutat olemuksesi ja elämäsi kaikkiin osa-alueisiin ja toisinpäin; kaikki mitä tunnistat osaksi elämääsi ilmenee myös kehossasi.

Solumuistivalmennus, Dasha Zen

Solumuistivalmennus on kehollista shamanismia, joka

  • vahvistaa itsetuntemusta
  • valjastaa yksilöllisen potentiaalin
  • rakentaa tervettä suhdetta itseen (sisäinen luonto)
  • lisää elinvoimaa
  • rikastuttaa yksilöllistä luovuutta ja mielikuvitusta
  • auttaa palauttamaan luonnollisen terveyden tilan
  • vahvistaa luontoyhteyttä

Solumuistivalmennuksessa luot yhteyden omaan luontoosi – solutasolle. Tämä yhteys tarjoaa mahdollisuuden palauttaa luonnollinen terveystilasi ja ylläpitää sitä jatkuvasti. Valmennuksessa vahvistetaan ja hyödynnetään yhteyttä myös ympäröivään luontoon.

Vahva itsetuntemus on yhteys omaan luontoon se on terve suhde itseen. Se on tietoista elinvoimien ohjaamista. Solutason itsetuntemus tarkoittaa omien tunteidesi, rajojesi ja mahdollisuuksiesi tunnistamista sekä kykyä tunnistaa välittömästi niihin vaikuttavat tekijät ja vaikuttaa niihin tietoisesti. Tietoinen muutos edellyttää vahvaa itsereflektointi- ja itseohjelmointikykyä. Oleellista on asettaa selkeä tavoite muutokselle, jotta elinvoimasi kohdentuu oikein ja palvelee sinua ja elämääsi.

Solumuistivalmennuksessa opit tiedostamaan ja hienosäätämään olotilaasi niin, että se tukee sinua menestyksessäsi kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä on tärkeä, sillä olotilasi muokkaa sinua ja säteilee ympäristöösi ja muokaten myös sitä. Solutason tietoisuus mahdollistaa tietoisen itseohjelmoinnin.

Solumuistivalmennuksessa opit tiedostamaan ja hienosäätämään olotilaasi niin, että se tukee sinua menestyksessäsi kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä on erityisen tärkeää, sillä olotilasi muovaa sinua, toimintaasi ja reaktioitasi sekä säteilee ympärillesi, vaikuttaen myös ympäristösi dynamiikkaan ja kokemukseen.

Solutason tietoisuus avaa mahdollisuuden tietoiseen itseohjelmointiin ja antaa mahdollisuuden tarkastella itseäsi syvemmällä tasolla. Kun olet tietoinen oman olotilasi moniulotteisista vaikutuksista, voit tarkemmin vaikuttaa siihen, miten se heijastuu ympäröivään maailmaasi. Tämä tietoisuus mahdollistaa sen, että voit tietoisesti ohjata ajatuksiasi, tunteitasi ja toimintaasi kohti haluamaasi suuntaa, joka hyödyttää sinua ja ympärilläsi olevaa yhteisöä.

Solumuisti käsitteen taustalla

Solumuisti käsitteen taustalla on minun henkilökohtainen 17 vuoden kokemus henkisestä ja kehollisesta työskentelystä sekä tutkimuksestani, jonka perusteella olen havainnut, että keho ja sen solut säilyttävät tiedon ja kokemusten ’varaston’, johon yksilö voi itse saada pääsyn, aktivoida ja avata sitä erilaisten harjoitusten ja olotilojen avulla.

Keho tallentaa kokemuksia ja tietoa ’tunnekuvina’, joita voidaan hyödyntää henkisen kasvun, itsetuntemuksen ja terveyden palautumisen tueksi.

”Adult cells, such as skin or blood cells, have a cellular “memory,” or record of how the cell changes as it develops from an uncommitted embryonic cell into a specialized adult cell. Researchers in collaboration with scientists have identified genes that when suppressed effectively erase a cell’s memory, making the cell more susceptible to reprogramming and, consequently, making the process of reprogramming quicker and more efficient.”

By Hannah L. Robbins & The study is published in Nature

Aiheesta on myös lukuisia tutkimuksia ja julkaistuja. Periaatteessa aihe on myös kiistetty, mutta meidän työ pohjautuu omaan sisäiseen tutkimukseen, jotta saisimme omakohtaisen kokemuksen asiasta.

Solumuistin avaaminen

Tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että ihminen luo tietoisen vuorovaikutuksellisen yhteyden itseensä solutasolle. Solumuisti avautuu kokijan intention ohjaamana.

Solumuistin avautuminen on vahvasti yhteydessä elinvoiman määrään – avaamiseen tarvitaan paljon elinvoimaa. Käytännössä solumuisti avautuu automaattisesti, kun on riittävästi elinvoimaa ja selkeä intentio. Tämän vuoksi valmennuksessa tehdään myös elinvoimaa lisääviä harjoitteita. Selkeä intentio tarkoittaa sitä, että yksilön intentio on linjassa hänen aidon luonnon ja totuuden kanssa.

Solumuistipotentiaali – aktivoimatta ja tiedostamatta oleva yksilöllinen voima; mahdollisuuksien kapasiteetti yksilön kaikilla elämän osa-alueilla.

Harjoitukset

Harjoitukset ovat henkilökohtaisia ja yksilöllisiä; jokainen kokee ne omalla tavallaan. Harjoittelu ryhmässä, hiljaisuudessa, ilossa ja rauhassa näyttää vahvistavan yhteyttä omaan solumuistiin.

Tunneilla ohjaaja opastaa osallistujat miten lisätä elinvoiman määrää, koska solumuistin avautuminen on sidoksissa juuri elinvoiman määrään – mitä enemmän elinvoimaa sen helpommin solumuisti avautuu. Jokaisella on oman kehon sisällä avaimet tähän solutason tietopankkiin ja potentiaaliin. Yksilön potentiaali, josta tässä puhutaan liittyy vahvasti hänen Dharmaansa ja kykyynsä luoda uutta, myös uusia yksilöllisiä ratkaisuja. 

Haluatko tietää enemmän?

Ota yhteyttä lomakkeella tai soita

    * Pakollinen